Despre garanţie

 

În general, garanţia se acordă conform prevederilor Legii 449/2003 precum şi a celorlalte acte normative incidente în materie: HG 457/2003 - republicată, HG 982/2007, fără a fi limitativ prevăzute. Termenul de garanţie decurge de la data emiterii facturii. Cumpărătorului i se garantează ca în cazul defectării în condiţii normale de utilizare, pe durata perioadei de garanţie, produsul va fi reparat gratuit, la sediul unuia dintre prestatorii autorizaţi şi agreaţi de firma noastră.

 

Următoarele situaţii duc la scoaterea produselor din garanţie: intervenţii sau reparaţii executate de persoane neautorizate; nerespectarea de către cumpărător a condiţiilor de manipulare, transport, păstrare, instalare, punere în funcţiune, exploatare şi întreţinere prevăzute în documentaţia ce însoţeşte produsul sau în condiţii ce contravin standardelor tehnice din România.

 În cazul efectuării unei reclamaţii în perioada de garanţie, cumpărătorul are obligaţia de a prezenta certificatul de garanţie şi factura fiscală, în original, eliberate la data cumpărării produsului.

 Având în vedere natura produselor de decoraţiuni, Nobila Casa nu poate acorda garanţie pentru acestea.